• Ford Taunus G13 12m 1956 fr3q 2137 visits Ford Taunus G13 12m 1956 fr3q
  • Ford Taunus G13 A 12m 1956 fr3q 927 visits Ford Taunus G13 A 12m 1956 fr3q
  • Ford Taunus G13 A 12m 1956 r3q 830 visits Ford Taunus G13 A 12m 1956 r3q
  • Ford Taunus G13 A 12m 1959 fr3q 626 visits Ford Taunus G13 A 12m 1959 fr3q
  • Ford Taunus G13 A 12m 1959 r3q 640 visits Ford Taunus G13 A 12m 1959 r3q
  • Ford Taunus G13 AL 12m 1961 fr3q 1973 visits Ford Taunus G13 AL 12m 1961 fr3q
  • Ford Taunus G13 AL 12m 1961 side 1658 visits Ford Taunus G13 AL 12m 1961 side