• Ford Taunus G13 12m 1956 fr3q 1040 visits Ford Taunus G13 12m 1956 fr3q
  • Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fl3q 314 visits Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fl3q
  • Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fr3q 326 visits Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fr3q
  • Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 fl3q 26 visits Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 fl3q
  • Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 r3q 29 visits Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 r3q