• Ford Taunus G13 12m 1956 fr3q 1143 visits Ford Taunus G13 12m 1956 fr3q
  • Ford Taunus G13 AL 12m 1961 fr3q 98 visits Ford Taunus G13 AL 12m 1961 fr3q
  • Ford Taunus G13 AL 12m 1961 side 87 visits Ford Taunus G13 AL 12m 1961 side
  • Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fl3q 397 visits Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fl3q
  • Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fr3q 423 visits Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fr3q
  • Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 fl3q 119 visits Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 fl3q
  • Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 r3q 107 visits Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 r3q