• Ford Taunus G13 12m 1956 fr3q 1061 visits Ford Taunus G13 12m 1956 fr3q
 • Ford Taunus G13 AL 12m 1961 fr3q 13 visits Ford Taunus G13 AL 12m 1961 fr3q
 • Ford Taunus G13 AL 12m 1961 side 13 visits Ford Taunus G13 AL 12m 1961 side
 • Ford Taunus G73A cabriolet by Deutsch 1950 fl3q 287 visits Ford Taunus G73A cabriolet by Deutsch 1950 fl3q
 • Ford Taunus G93A 1939 fl3q 253 visits Ford Taunus G93A 1939 fl3q
 • Ford Taunus G93A 1939 side 316 visits Ford Taunus G93A 1939 side
 • Ford Taunus P2 17m DeLuxe 1959 fr3q 14 visits Ford Taunus P2 17m DeLuxe 1959 fr3q
 • Ford Taunus P2 17m DeLuxe 1959 r3q 18 visits Ford Taunus P2 17m DeLuxe 1959 r3q
 • Ford Taunus P2 17m Superior 1959 fr3q 256 visits Ford Taunus P2 17m Superior 1959 fr3q
 • Ford Taunus P2 17m Superior 1959 r3q 278 visits Ford Taunus P2 17m Superior 1959 r3q
 • Ford Taunus P3 17m 2-door sedan 1961 fl3q 14 visits Ford Taunus P3 17m 2-door sedan 1961 fl3q
 • Ford Taunus P3 17m cabriolet by Deutsch 1962 fr3q 336 visits Ford Taunus P3 17m cabriolet by Deutsch 1962 fr3q
 • Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fl3q 327 visits Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fl3q
 • Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fr3q 334 visits Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fr3q
 • Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 fl3q 47 visits Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 fl3q
 • Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 r3q 46 visits Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 r3q
 • Ford Taunus P5 20m hardtop coupe 1966 fl3q 15 visits Ford Taunus P5 20m hardtop coupe 1966 fl3q
 • Ford Taunus P6 15m TS 4-door sedan 1966 fl3q 43 visits Ford Taunus P6 15m TS 4-door sedan 1966 fl3q
 • Ford Taunus P7b 17m Turnier 1970 fl3q 16 visits Ford Taunus P7b 17m Turnier 1970 fl3q
 • Ford Taunus P7b 17m Turnier 1970 r3q 14 visits Ford Taunus P7b 17m Turnier 1970 r3q
 • OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1967 fr3q 388 visits OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1967 fr3q
 • OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1967 side 412 visits OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1967 side